Bewegen met Nijntje

Bewegen met Nijntje

Bij Kwiebus zijn 6 medewerksters opgeleid voor het “bewegen met Nijntje” programma.  Op een verantwoorde manier wordt het bewegen in het dagprogramma geïntegreerd. De kinderen zullen bij de 3+ groep regelmatig een uitgebreide beweegles volgen.

De KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) heeft het programma “bewegen met Nijntje” in de kinderopvang ontwikkeld. Hun visie is “Wanneer je als kind op zeer jonge leeftijd goed leert bewegen, pluk je daar later de vruchten van. Dat zie je bijvoorbeeld terug bij het behalen van een zwemdiploma, leren fietsen en leren schrijven. Wanneer je motoriek goed ontwikkeld is, heb je ook “goed” leren vallen en kun je daarmee in de toekomst blessures voorkomen of snel en vaardig anticiperen op gevaarlijke verkeerssituaties”.

Er wordt spelenderwijs op ieders eigen niveau geoefend met 10 basisvormen van bewegen:

  • Kruipen en rennen
  • Klimmen
  • Balanceren
  • Balvaardigheid
  • Rollen en draaien
  • Springen
  • Zwaaien
  • Samen spelen
  • Stoeien
  • Bewegen op muziek

Ouders ontvangen nieuwsbrieven met weetjes en tips voor thuis.

Kan jij deze opdrachtjes al uitvoeren?