Activiteiten

Home / Activiteiten

 

activiteiten

Activiteiten

Wij vinden het belangrijk dat een kind lekker kind moet kunnen zijn, naast het zelf spelen bieden wij gedurende de dag verschillende activiteiten aan. Denk dan aan beweegspelletjes, verven, puzzelen, bordspelletjes, poppenkast. Opa Bert komt regelmatig voorlezen, dit is een samenwerking vanuit de bibliotheek. Activiteiten waar de ouders samen met hun kind aan meedoen zijn het Sinterklaasfeest en het zomerfeest.

Muziekles

Twee keer per week komt onze muziekjuf Mary Ann, met gitaar en muziekinstrumenten krijgt elke groep een half uur muziekles. Er wordt ook gezongen en gedanst. De dagen rouleren, zodat alle kinderen hieraan mee kunnen doen.

kiddybussen

Kiddybussen

Met onze 2 kiddybussen worden uitstapjes gemaakt in de nabije omgeving. Er gaan altijd 2 pedagogisch medewerksters mee.

3+ groep

De kinderen vanaf 3 jaar gaan een keer per week naar de 3+ groep. In groepjes met 8 kinderen worden er activiteiten gedaan die voorbereidend zijn op de basisschool.

Bewegen met Nijntje

Bij Kwiebus zijn 6 medewerksters opgeleid voor het “bewegen met Nijntje” programma.  Op een verantwoorde manier wordt het bewegen in het dagprogramma geïntegreerd. De kinderen zullen bij de 3+ groep regelmatig een uitgebreide beweegles volgen.

De KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) heeft het programma “bewegen met Nijntje” in de kinderopvang ontwikkeld. Hun visie is “Wanneer je als kind op zeer jonge leeftijd goed leert bewegen, pluk je daar later de vruchten van. Dat zie je bijvoorbeeld terug bij het behalen van een zwemdiploma, leren fietsen en leren schrijven. Wanneer je motoriek goed ontwikkeld is, heb je ook “goed” leren vallen en kun je daarmee in de toekomst blessures voorkomen of snel en vaardig anticiperen op gevaarlijke verkeerssituaties”.

Er wordt spelenderwijs op ieders eigen niveau geoefend met 10 basisvormen van bewegen: Kruipen en rennen, Klimmen, Balanceren, Balvaardigheid, Rollen en draaien, Springen, Zwaaien, Samen spelen, Stoeien en Bewegen op muziek.

Ouders ontvangen nieuwsbrieven met weetjes en tips voor thuis.