Kwiebus is een kleinschalig en informeel kinderdagverblijf dat in 1995 met één groep van start is gegaan. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een professioneel kinderdagverblijf met vier aparte groepen, de Balou-, de Pippeloentje-, de Winnie- en de Paddingtongroep. De huiselijke sfeer hebben we weten te handhaven.

We werken met verticale groepen. Dit houdt in dat baby’s, dreumesen en peuters bij elkaar in een groep verblijven. Broertjes en zusjes worden bij elkaar in de groep geplaatst.

Kwiebus is een stichting met een Raad van Toezicht en een oudercommissie. De dagelijkse leiding is in handen van een directeur en team coördinator. De opvang wordt verzorgd door 23 pedagogisch medewerksters.

Kwiebus staat geregistreerd in het landelijk register kinderopvang (LRK).We hebben een vergunning voor brandveilig gebruik en tevens worden de kwaliteit-, veiligheids-, gezondheids- en pedagogische aspecten jaarlijks door de GGD gecontroleerd.

Wij vinden informatie-uitwisseling met ouders erg belangrijk. Dit gebeurt tijdens de dagelijks breng en haal momenten, maar ook via nieuwsbrieven en ouderavonden. Ouders kunnen op elk moment bij ons binnen lopen met vragen, opmerkingen of advies. Als er onverhoopt problemen zijn bespreken we die graag gelijk en persoonlijk. Dit kan met de pedagogisch medewerksters, met de team coördinator of met de directeur. Mochten we er niet uitkomen, dan is er een interne en externe klachtenprocedure (www.zckk.nl).

Visie
Kinderopvang moet leuk en goed zijn voor het kind en voor de ouders. Spelen, leren en ontwikkelen gaan samen. Elk kind verblijft in een eigen vertrouwde groepsruimte met vaste pedagogisch medewerksters. Vanuit hun deskundigheid en ervaring kijken de medewerksters wat een kind nodig heeft. De nieuwsgierigheid en het karakter van het kind geven de handvaten om het kind doelgericht en bewust te stimuleren in zijn ontwikkeling.
Een positieve benadering en goede samenwerking met ouders vinden wij hierbij heel belangrijk.

Doelstelling van Kwiebus
Kinderdagverblijf Kwiebus biedt opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar, zodat ouders met een gerust gevoel kunnen werken. We bieden een tijdelijke vervanging van de thuissituatie, waarbij we laagdrempelig zijn en een informele sfeer nastreven. We vinden het belangrijk dat kinderen en ouders zich welkom en veilig voelen. Een kind mag bij ons kind blijven. Met respect voor de eigenheid van het kind helpen we het kind zich in zijn eigen tempo te ontwikkelen.

DOWNLOAD: