Kwiebus heeft 4 verticale groepen waar kinderen verblijven van 0 tot 4 jaar. Iedere groep heeft een grote ruimte om heerlijk te kunnen spelen. Er is een apart afgeschermd deel waar de baby’s veilig hun wereld kunnen verkennen. Iedere groep heeft een verschoonruimte met kindertoiletjes en een aparte slaapkamer.

Balou

Paddington

WINNIE

pippeloentje

evelien en marja

groepsfoto

Personeel

De kwaliteit van de opvang is voor een groot deel afhankelijk van de professionaliteit van het personeel. Een vast team van 23 pedagogisch medewerksters waarborgt de kwaliteit en continuïteit. Elke groep heeft een vast team bestaande uit zowel fulltimers en parttimers. Hierdoor is men flexibel om elkaar tijdens vakanties te vervangen. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur en team coördinator.

Een van de teamleden wordt de mentor van uw kind en bij de baby’s is de mentor tevens een van de vaste gezichten. Een van de medewerksters is tevens pedagogisch coach.

De pedagogisch medewerksters hebben 6 wekelijks een teamoverleg en dagelijks overdrachten. Jaarlijks wordt er naast de EHBO en BHV aandacht besteed aan deskundigheidsbevordering.

Kwiebus biedt regelmatig stageplaatsen aan PW 3 stagiaires. Een stagiaire is boventallig op de groep aanwezig.

Wij hanteren de beroepscode kinderopvang. Hier hebben wij met het team onze eigen speerpunten uit gekozen.